Organisatie - Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Organisatie

Het bestuur

Voorzitter                     Johan Cornelissen
Secretaris                     Ger Frenken
Penningmeester            Theo Tebarts
Asielbeheerder              Ger Welbers
Asielbeheerder              Jeu Welbers

Doelstelling
 
 
Stichting Vogelasiel Bergen L. is opgericht in 1997 en heeft als doel het opvangen, verzorgenen revalideren van gewonde, zieke en verzwakte vogels om ze daarna terug te plaatsen in de natuur.
  
Het asiel vangt niet alleen vogels op maar ook kleinehuisdieren zoals kippen, konijnen, cavia’s enz.Na een kort verblijf wordt er een geschikt onderkomen voor deze dieren gezocht.
 
Sinds 2001 heeft het asiel de status „Erkend Vogelasiel“ van Vogelbescherming Nederland tevens zijn wij een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) instelling.


Ons beleidsplan
 
Het Vogelasiel Bergen-L  is vanaf 1 mei 1997 een stichting met als doelstelling: het opvangen, verzorgen en revalideren van gewonde, zieke en verzwakte vogels. Zowel vogels uit de natuur als vogels die als huisdier worden gehouden, kunnen worden opgevangen.
 
De stichting heeft het asiel ingericht volgens de "Kwaliteitseisen voor vogelasielen" van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
 
Stichting Vogelasiel Bergen-L heeft primair als doel: het opvangen, verzorgen en revalideren van gewonde, zieke, verzwakte en jonge vogels, om ze daarna terug te plaatsen in de natuur.
 
Ons beloningsbeleid
 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vrijwilligersvergoeding en voor de hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 
Onze uitgeoefende activiteiten
 
De activiteiten van het asiel bestaan in de eerste plaats uit het opvangen van vogels die door politie, gemeente en andere instanties en particulieren worden aangebracht en het bijvoederen in de natuur in strenge winters van met name watervogels.
 
In tweede instantie speelt educatie een belangrijke rol. Het asiel houdt  rondleidingen en geeft presentaties aan scholen en jeugdgroeperingen. Een jaarlijks terugkerende rondleiding is de Vogelkijkdag die plaats vind in het laatste weekend van het jaar. Hierbij wordt een boottocht georganiseerd over de maas en aanliggende waterwegen. Waarbij er deskundige informatie wordt verteld over het gebied en de vogels die onderweg gezien worden.
 
En als derde organiseert het Vogelasiel Bergen-L jaarlijks een belastingservice voor ouderen en minima in de gemeente Bergen waar de belastingaangiftes van deze doelgroep worden ingevuld.

Financiële verantwoording


ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is het voor organisaties met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht om o.a. hun doelstelling, beleidsplan en financiële verantwoording openbaar te maken. Deze treft u hierboven aan. De ANBI status bied voor donateurs fiscale voordelen bij een periodiek schenking. Mocht u hier meer willen dan...........

Algemene gegevens
Naam ANBI                           Stichting Vogelasiel Bergen-L
Tel.                                       0485-341415
K.v.K.                                    41064760
RSIN/Fiscaal nummer             8060.11.944
Website                                 www.vogelasielbergen.nl
E-mail                                   vogelasiel@zonnet.nl
Adres                                    Siebengewaldseweg 108
Postcode & Woonplaats           5854 PD Bergen
Postadres                              Siebengewaldseweg 108
Postcode & Woonplaats           5854 PD Bergen


Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud