Vogelasiel

Ga naar de inhoud

Welkom op onze vernieuwde website. We hebben hier de belangrijkste informatie over Vogelasiel Bergen L. en vooral ook wat we doen, zo overzichtelijk mogelijk voor u vermeld.
 
Stichting Vogelasiel Bergen L. is in 1997 opgericht met als doel het opvangen, verzorgen en laten revalideren van gewonde, zieke, zwakke en jonge vogels om na herstel weer terug te plaatsen in de natuur.

De oorzaken van opname zijn van  uiteenlopende aard o.a. verkeersslachtoffer, in prikkeldraad vast geraakt, olieslachtoffer, vergiftiging, verstrikt in rondslingerend visdraad, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, door opsporingsambtenaren op basis van de wet in beslag genomen vogels.
Gelukkig kan een groot aantal na revalidatie weer terug gezet worden in de natuur.

We hebben het asiel ingericht volgens de "Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten" , kortweg   Kwaliteitsprotocol  van het Ministerie van LNV, onder ontheffing FF/75/2010/019. Al in 2001 kreeg het Vogelasiel Bergen L. de status “Erkend Vogelasiel” van Vogelbescherming Nederland.

De Stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Dit betekent dat een donatie U belastingvoordeel op kan leveren.

Vogelasiel Bergen L. vangt niet alleen vogels uit de natuur op. Ook vogels die als huisdier worden gehouden, kunnen worden opgevangen, evenals kleine huisdieren, zoals konijnen, kippen, cavia’s, fretten enz. Door verschillende omstandigheden kan men genoodzaakt zijn om afstand te doen van een huisdier. Na een kort verblijf wordt er een geschikt nieuw huis voor deze dieren gezocht. Honden en katten worden niet opgevangen.

Op afspraak houden wij ook rondleidingen voor scholen, groepen of bijv. een familiedag, want educatie speelt een belangrijke rol bij ons. Wilt u graag meer weten dan kunt u contact opnemen met de asielbeheerder.


Updated 24-06-2022
Asielbeheerder
Ger Welbers
Copyright Vogelasiel Bergen L. 2018
Terug naar de inhoud